Wyszukiwarka miejsca pochówku w Przemyślu

Do wyszukiwania osób zmarłych służy formularz po prawej stronie.
  • Pole Nazwisko jest polem obowiązkowym. Dopuszczalne jest wpisanie całego nazwiska lub kilka pierwszych liter. np. zamiast wpisywać Kowalski, można wpisać Kowal
  • Pola Data urodzenia oraz Data zgonu należy wypełnić wpisując datę w formacie RRRR-MM-DD np. 2005-05-24
  • Pole Rok zgonu służy do wyszukiwania osób z podanego przedziału lat. Należy wpisać zakres lat np 1980 - 2000
*Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Data zgonu:
Rok zgonu: -