ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PRZEMYŚLU Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 104
tel. (16) 678 26 34, (16) 678 24 84, fax 678 67 83
e-mail: zuk@zukprzemysl.pl